Nesttun-Osbanen 1894-1935
Vesleputt-toget som drog bygdene framover
Osbanens Venner Nesttun-Osbanen AS
Stend stasjon - museum Rådal stasjon - framtidig samlingsstad for nærmiljøet og lokalhistorisk senter

www.osbanen.no/obv

www.osbanen.no/nob