Nyheter fra Nesttun-Osbanen AS:

 

Nok et forslag til utvidelse av E39 ved Gåsakilen (04.06.2011)
Dessverre er det nok en gang aktuelt å legge om E39 ved Gåsakilen i Os. Den 7. april 2011 ble det varslet oppstart av planarbeid med detaljregulering av et område sør for Søfteland sentrum. Reguleringsplanen synes å ville kunne forringe Osbanens unike trasé med bl.a. fyllingen i Gåsakilen. Nesttun-Osbanen AS sendte høringssvar 27. mai. Les mer her

 

Brokaret ved Rådal stasjon er ryddet  (29.05.2011)
Fredag 27. mai 2011 startet arbeidet med å rydde jernbanetraséen mellom pakkhuset og det gjenværende brokaret på Rådal stasjon. Området har ligget brakk siden banens nedleggelse, og var overgrodd med villnis av forskjellig art. Under villnis og god matjord kom blant annet Osbanens grusballast frem
. Les mer her.


Nesttun-Osbanen AS

Postboks 8 Fana, 5859 Bergen
org.nr. 994 186 566
nob@osbanen.no