Brokaret ved Rådal stasjon er ryddet

Fredag 27. mai 2011 startet arbeidet med å rydde jernbanetraséen mellom pakkhus og det gjenstående brokaret på Rådal stasjon. Området har ligget brakk siden banens nedleggelse, og var overgrodd med villnis av forskjellig art. Under villnis og god matjord kom Osbanens grusballast frem, og det ble ryddet helt frem til der brospennet over veien Rådalslien i sin tid lå. Da vi fikk fjernet dette, kom de støpte anleggene for spennet til syne, fortsatt godt innsatt med blymønje. En svært spennende oppdagelse som setter en ekstra spiss på begrunnelsen for vern av brokaret!

Senere skal vi dra av jordlaget over hele strekningen (ca 10 meter mellom brokar og pakkhus) for å frigjøre ballasten. Brokaret skal også vaskes med høyttrykk og frigjøres for begroing slik at dette tekniske kulturminnet trer skikkelig frem i lyset. Også en del av trærne langs kanten må vike plass for en tydeligere markering av traséen vi nå har satt lyset på. Deretter er målet å få rekonstruert en sporstump fra brokaret og frem til pakkhuset.

  

 

attende til framsida

Nesttun-Osbanen AS

Postboks 8 Fana, 5859 Bergen
org.nr. 994 186 566
nob@osbanen.no