Litteratur om banen

 

 

Fremskrittet som åpnet bygdene:
Nesttun-Osbanen
- en attraksjon som ble borte

Forfattar: Per Ivar Tautra
Utgjevar: Norsk Jernbaneklubb, 1996.

Sidetal: 168
Nesten 200 illustrasjonar
(bilete, sporplanar, skalateikningar m.m. , alt i sv/kv.)

En særdeles hyppig Kommunikation
- Frå Nesttun-Osbanen til Pan Trafikk 1894-1994

Forfattar: Åsmund Lien
Utgjevar: Pan Trafikk A/S
Utgjeve til Pan Trafikk sitt hundreårsjubileum 1. juli 1994
(100 år sidan Osbanen opna)

Sidetal: 192. Om lag 1/3 av boka er via Osbanen.
Rikt illustrert, dei fleste bileta er i sv/kv, nokre i fargar.

 

 

Nesttun-Osbanen 1894-1935

Forfattar: Ralph Wilson
Red.: Ralph Wilson og Frank Stenvall
Utgjevar: Norsk Jernbaneklubb avd. Bergen og Frank Stenvalls Förlag, Malmö. 1974.

Sidetal: 64.
Om lag 80 sv/kv bilete.

 

Nesttun-Osbanen 100 år

Forfattar: Oddvar Skre
Utgjevar: Osbanens Venner.
Minneskrift til hundreårsjubileet for Osbanen juli 1994.

Sidetal: 12.
6 bilete, av desse eitt i fargar.


Bygdesoga for Os
Kulturhistorisk band

Redaktør: Anders Kåre Engevik
Utgjevar: Os sogenemnd, 1980

Mykje stoff om Osbanen er å finna i kapitlet Ruteferdsla mellom Bergen og indre Midthordland 1861-1965, skrive av Anders Kåre Engevik.

Ein del sv/kv bilete.