Opningstider i 2013


Alle søndagar i juni og august + søndag 1. september,
frå kl. 11-15  (ikkje ope i juli).

Museet vil dessutan halda ope ein søndag under Kulturdagane i Fana. Dato vert posta her seinare. 

Jule-arrangement på Stend stasjon ein søndag i desember. Dato vert kunngjort her seinare.

Ta kontakt for besøk utanom vanlege opningsdagar.

Stend stasjon finn du i Titlestadvegen 12, like aust for
Stend vidaregåande skule (jordbruksskulen) i Fana.


Foto: GS Foto