Museet Stend stasjon
 Til minne om Nesttun-Osbanen 1894-1935